ÓRÁK

2011/2012 őszi félév

Temtikák, olvasmánylisták oktatók szerint:

Bárdos László

BMA-IROD-420/a Műfajtörténeti és -elméleti szakszövegolvasás
BBN-MAM-401.3 Hamlet a modern magyar irodalomban
BBN-MIR-231 Modern magyar irodalom: költők költőkről
BMA-MAGD-IR-333 Befogadás- és kritikatörténet
BMA-IROD-510; MAGD-IR-121 Interpretáció, szöveg, irodalom

 

Cs. Varga István

BBN-MIR-232 Gárdonyi és kortársai
BBN-MIR-304 Létértelmezés és költői nyelv Rónay és Pilinszky költészetében
BBN-MIR-313 A regény- és esszéíró Németh László
BBN-MIR-314 Szakrális költészetünk Adytól Pilinszkyig

 

Fráter Zoltán

MAGD-IR-323 A XX.sz. magyar irodalma. Befogadás- és kritikatörténet, kánonképződés (1928-1948)
BBN-MIR-314.3/b Írói tehetséggondozás
BBN-MIR-304.3/d Krúdy-Márai-Hajnóczy
BBN-MIR-313.3/c Versmondás, verselemzés Kosztolányitól Pilinszkyig
BBN-MIR-301.3/a; BBV-050/a Költészettörténet: Szabolcska Mihálytól Tandori Dezsőig

 

Gintli Tibor

   
   
   
   
   

 

Kosztolánczy Tibor

  Irodalmi proszeminárium
MAM-232 Magyar próza a hetvenes évektől
MIR-232 Magyar próza a hetvenes évektől
  Poétika és retorika
MIR-310 A Nyugat-hagyomány a 20. századi magyar irodalomban

 

Lénárt Tamás

BBN-MIR-232/i Nádas Péter-olvasás
BBN-MIR-313.3/d Fotó és szöveg
TANM-MAG-107/b Interpretációs eljárások

 

Lengyel Imre Zsolt

BBN-MIR-313.3/e Kisregények a hatvanas évekből

 

N. Pál József

MAM-402 A magyar századközép irodalma
MIR-311 Ady Endre
MIR-310 Irodalom és politika 1945 után
MAM-232 Adytól József Attiláig
MIR 232 Líra és próza 1945-1970
TAN-MAG-108/b ; MRN-681 Irodalmi művek elemzése (líra a század első harmadából) - szeminárium a XX. Sz. első harmadának magyar irodalmából
BBN-SZK-105 Napilapok, hetilapok, folyóiratok

 

Nemeskéri Luca

  Esszé a második világháború utáni magyar irodalomban

 

Rónay László

MIR-232 A XX. századi magyar költészet fő irányai. Ady Endre, Kosztolányi Dezső, Szabó Lőrinc, Illyés Gyula
MIR-304 A XX. századi magyar próza fő irányai. Móricz, Krúdy, Ottlik, Mándy

 

Scheibner Tamás

BBN–MIR–232/h Szépirodalom, emlékezet, történelem: az utóbbi évtizedek magyar irodalmából
BBN-MIR-232/j ; BBV-053 Twentieth-Century Hungarian Literature and Culture
BMA-MAGD-IR-331/b ; BMVD-053 Twentieth-Century Hungarian Literature and Culture
BBN-MIR-314.3/d Mi volt az a szocialista realizmus, és mit kezdjünk vele?
BBN–SZK–303/b Kiadói szerkesztés I.
BBN-CUL-231/a Jorge Luis Borges és az argentin művelődés
BBN-CUL-241/c Hogyan írjunk irodalomtörténetet? Módszertani ajánlatok

 

 

Panyi Szabolcs

BBN-MIR-314.3/e Az asszimiláció és a modern polgárság regényei

 

Schein Gábor

BBN-MIR-232/e Modern magyar irodalom
BBN-MIR-233/b Kortárs magyar irodalom
BMA-MAGD-IR-332 Műfaji, poétikai, narratológiai kérdések

 

Tarján Tamás

BBN-MIR-233/a TAN-TÉR: Tandori-Térey (négy évtized magyar lírája)
BBN-MIR-313-b POEZ, PRÓZ, ELÉG: Torzó, hiátus, műfajcsonkolás újabb irodalmunkban
BBN-MIR-232/c Modern magyar irodalom
BBN-MIR-314/c Filmszerűség az irodalomban, irodalmiság a filmben
BMA-MAGD-IR-341 Poétikatörténet
MRN-673 Modern magyar irodalom 3.

 

Tverdota György

MAGD-IR-322,
MRN-672
A XX. század magyar irodalma. Műfaji, prozódiai, poétikai, narratológiai kérdések — előadás / Előadás a XX. század második harmadának magyar irodalmából
BBN-MIR-304 Magyar irodalom a két világháború között
BBN-MIR-301 József Attila-problémák