Lénárt Tamás

Lénárt Tamás tanársegéd

E-mail: ltlucifer@yahoo.com
Szoba: Múzeum krt. 4/A III. em. 317.
Telefon: 411-6500/5261

Munkahely

2009. 02. 01-től ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, tanársegéd

Tanulmányok

1998. 7. 23. – 8. 8. Deutsche Schülerakademie St. Peter-Ording, Németország
(Kurs ’98/4. 4. „Der schwierige Weg in die Moderne“)

2000. Érettségi (ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium)

2000 8. 30. – 2006. 2. 15. Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapest
Magyar nyelv és irodalom / Német nyelv és irodalom szak

2003/2004 őszi félév Universität Rostock vendéghallgatója (DAAD-ösztöndíj)

2003/2004 tavaszi félévtől „Kultúra és narratológia“ program
(ELTE BTK Germanisztikai Intézet Német Nyelvű Irodalmak Tanszéke)

2004. 7. 13. – 24. Universität Rostock, IV. Internationaler Sommerkurs „Netze und Netzwerke“

2006. 2. 15. Magyar / német nyelv és irodalom szakos bölcsész diploma
(okiratszám: 176/2006; 233/2006)

Magyar / német nyelv és irodalom szakos tanári diploma
(okiratszám: 99/2006; 100/2006)

2006. 6. 30-tól ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola
Általános Irodalomtudományi Program, ösztöndíjas hallgató
(Disszertációs téma: Fotográfia és irodalom, témavezető: Kulcsár-Szabó Zoltán)

2007. 9. 2. – 8. Eikones Sommer School 2007, Bázel (Svájc)
(Modul 5: „Das lyrische Bild von Goethe is Grünbein“)

Szakmai tapasztalat, elismerések

2005. 3. 21-23. XVII. OTDK Humántudományi Szekció Irodalomelmélet Tagozatának III. helyezése

2008/2009 őszi félév szeminárium tartása az ELTE BTK magyar szak hallgatóinak (Irodalomelmélet 5.: Irodalomelmélet és médiatudományok)

Nyelvismeret

német – felsőfok
francia – középfok
angol – alapfok

Publikációk

Tanulmány

1. Az életjelenségek képsorozatától a film szelleméig. Képek Balázs Béla esztétikai írásaiban. In: Az olvasás rejtekútjai. Műfajiság, kulturális emlékezet és medialitás a 20 századi magyar irodalomtudományban. Szerk. Bónus Tibor, Kulcsár-Szabó Zoltán és Simon Attila. Budapest, Ráció, 2007. 101-117.
2. Medienkonkurrenz bilingual. Intermedialität bei Béla Balázs. In: Kultur in Reflexion. Beiträge zur Geschichte mitteleuropäischen Literaturwissenschaften. Szerk. Kulcsár Szabó Ernő és Dubravka Oraić Tolić. Wien, Braumüller, 2008. 201-209.
3. Az önkioldó szerkezet különbejáratú tébolya. (Nádas Péter: A fotográfia szép története). In: Prózafordulat. Szerk. Györffy Miklós, Kelemen Pál, Palkó Gábor. Budapest, Kijárat, 2007. 215-225.
4. A szó-kép probléma és a technikai médiumok. Fotográfia és irodalom. Megjelenés előtt a debreceni Studia Litteraria XLVI. kötetében.

Recenzió

5. Ágel Vilmos, Valenztheorie. In: Magyar Nyelv, 2004/2. 216-222.
6. „Képekben elmondott élettörténet”. Költőnk és Kora. József Attila emlékév 2005. In: Irodalomtörténet, 2005/4. 436-438.
7. A nyomolvasás öröme. Tapasztalatcsere. Esszék és tanulmányok Bodor Ádámról. In: Irodalomtörténet, 2006/1. 136-139.
8. Ismen aus Cis- und Transleithanien. Mitteleuropäische Avantgarden. Intermedialität und Interregionalität im 20. Jahrhundert. Online publikáció (23. 1. 2007) http://www.kakanien.ac.at/rez/TLenart1.pdf
9. Halkan szitál a tört fény. Kosztolányi Dezső összes fényképe. In: Irodalomtörténet, 2007/3. 443-446.
10. Kiss Attila Atilla: Protomodern – posztmodern. Szemiográfiai vizsgálatok. In: Irodalomtörténet, 2008/1. 138-141.

Fordítás

11. Humberto R. Maturana – Francesco J. Varela: Autopoiezis. Az élő szerveződése. In: Intézményesség és kulturális közvetítés. Szerk. Bónus Tibor, Kelemen Pál, Molnár Gábor Tamás. Budapest, Ráció, 2005. 237-293.
12. Wolfgang Ernst: Az archívumok morajlása. Rend a rendetlenségből. In: Wolfgang Ernst – Jacques Derrida: Az archívumok morajlása – Az archívum kínzó vágya. Budapest, Kijárat, 2008.

Egyéb

13. Közreműködés a Kulturális közegek. Médiumok a 20. század első felében Magyarországon c. kötet (Szerk. Bednanics Gábor – Bónus Tibor, Bp., Ráció, 2005.) összeállításában.
14. 7 szócikk és életrajz (Kalász Márton, Móricz Zsigmond, Szabó Dezső), valamint a magyar szócikkek korrektúrája, in: Kindlers Literatur Lexikon. Göttingen, Metzler, 2009. Megjelenés előtt.