Tarján Tamás

Dr. Tarján Tamás egyetemi docens

E-mail: tarjan.tamas.arakhel@gmail.com
Szoba: Múzeum krt. 4/A III. em. 332.
Telefon: 411-6500/5260

Életrajz

1949-ben született Budapesten.
1973-ban tanári és muzeológusi diplomát szerzett az ELTE Bölcsészettudományi Karán. Ettől az évtől folyamatosan tanít ugyanitt modern magyar irodalmat. Szakterülete elsősorban a drámatörténet, a szatirikus műfajok története, valamint az 1968 utáni magyar irodalom.
Szerkesztette a Könyvvilág című folyóiratot, két évtizedig dolgozott a Látóhatár szerkesztőségében, tagja volt az Irodalomtörténet szerkesztőbizottságának. Jelenleg az Iskolakultúra rovatvezetője. Oktatott a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen és a Zsigmond Király Főiskolán is.
Munkahelyi beosztása, tudományos minősítése: egyetemi docens, CsC.
2008-ig harminckét kötetet publikált. Ebből hat irodalmi paródiákat tartalmaz, melyek Reményi József Tamással közös alkotások (Írtok ti így?, 1980; Sírfirkák, 1997; Susztermatt, 1998 stb.).

Fontosabb munkái

Nagy Lajos, Bp., Gondolat, 1980, 254. (kismonográfia)
Kortársi dráma. Arcképek és pályarajzok, Bp., Magvető, 1983, 454.
Garas [Dezső], Bp., Múzsák, 1991, 225. (kismonográfia)
Egy tiszta tárgy találgatása. Esszék, elemzések, Bp., Orpheusz, 1994, 223.
Nagy László tekintete. A költő – mesterek és kortársak között, Bp., General Press, 1994, 212. (esszék, tanulmányok)
Tres faciunt collegium. Bp., Orpheusz, 1997, 343. (esszék, tanulmányok)
Fényfüggöny. Színművek, színészek, színházak, Bp., Littera Nova, 1999, 212. (tanulmányok)
Kengyelfutó. Úton kortárs költők művei között, Bp., Pont, 2001, 146.
Szabadiskola. Tanulmányok és bírálatok, Bp., Pont, 2002, 211.
Csendestárs. Tanulmányok, esszék, bírálatok, Bp., Pont, 2003, 211.
Prosperónak nincs pálcája. Színikritikák, Szombathely, Savaria University Press, 2003, 420.
Esti Szindbád. Tanulmányok, esszék, bírálatok, Bp., Pont, 2005, 170.
Hét óra, színház-idő. Színikritikák, Bp., Littera Nova, 2004, 392.
Körnégyszög. Esszék, tanulmányok, Bp., Pont, 2007, 233.
Weöres Sándor: Psyché. Akkord, Bp., 2008, 64.