ELTE BTK, Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet

Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék


Kedves Hallgató!


Az alábbiakban olvashatja azon órák listáját, amelyeket modern magyar irodalom MA-szakirányon a szakképzésen belül kell teljesítenie. Minden óra 90 perces, és ezeket az órákat a Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék munkatársai tartják.

Az elkövetkező félévekben is az alábbi mintatantervet kívánjuk követni, tehát az adott félévben meghirdetett órák felvétele kötelezőnek mondható. Természetesen az Ön által elhagyott óra pótolható egy évvel később, miként mód van arra is, hogy Ön későbbi MA-órákat előrehozzon (például külföldi tanulmányút miatt).

Jó munkát kíván a tanszék nevében:

Kosztolánczy Tibor


1. félév (ősz)

-MAGD-IR-312. — A XX. század elejének magyar irodalma (1890-1927) EA

Műfajelmélet, történeti poétika


-MAGD-IR-322. — A XX. század magyar irodalma (1928-1948) EA

Műfaji, prozódiai, poétikai, narratológiai kérdések


-MAGD-IR-332. — A XX. század magyar irodalma (1948-1975) EA

Műfaji, poétikai, narratológiai kérdések


2. félév (tavasz)

-MAGD-IR-311. — A XX. század elejének magyar irodalma (1890-1927) SZEM

Szövegolvasás, szövegértelmezések


-MAGD-IR-313. — A XX. század elejének magyar irodalma (1890-1927) SZEM

Befogadástörténet, kánonképződés


-MAGD-IR-321. — A XX. század magyar irodalma (1928-1948) SZEM

Szövegolvasás, szövegértelmezések


-MAGD-IR-334. — A XX. század magyar irodalma (1948-1975) SZEM

Propedeutika a századelő és az 1928-1948 közötti időszak irodalmához


3. félév (ősz)

-MAGD-IR-341. — A magyar irodalom története 1975 után EA

Poétikatörténet


-MAGD-IR-323. — A XX. század magyar irodalma (1928-1948) SZEM

Befogadástörténet, kritikatörténet, kánonképződés


-MAGD-IR-331. — A XX. század magyar irodalma (1948-1975) SZEM

Szövegolvasás, szövegértelmezés, szövegkreálás


-MAGD-IR-333. — A XX. század magyar irodalma (1948-1975) SZEM

Befogadás- és kritikatörténet


4. félév (tavasz)

-MAGD-IR-342. — A magyar irodalom története 1975 után SZEM+KONZ

Szövegolvasás, szövegelemzés


-MAGD-IR-343. — A magyar irodalom története 1975 után SZEM

Kritika- és kánontörténet, az irodalmi szöveg közvetítettségének formái