Kosztolánczy Tibor

Dr. Kosztolánczy Tibor adjunktus

E-mail: ktibor333 [kukac] gmail [pont] com
Fogadóóra: A épület 310., kedd, 12.00-13.00.

Életrajz

1967-ben született Szombathelyen.

1986 és 1992 között az ELTE Bölcsészettudományi Kar hallgatója, Eötvös-kollégista. Magyar nyelv és irodalom, illetve általános és alkalmazott nyelvészet szakon diplomázik.

Az Oxfordi Egyetem Foreign Service Programme-jának hallgatója, ahol 1993-ban sikeres vizsgát tesz.

Az 1995-96-os tanévvel – pályázat útján – az ELTE Tanárképző Főiskolai Kar Magyar Irodalomtudományi Tanszékének oktatója lesz előbb tanársegédként, majd – 2000. július 1-től – adjunktusként.

Az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola hallgatójaként PhD-disszertációját Ignotus és a magyar irodalmi modernség legitimációja címmel 2004-ben védi meg, témavezető tanára Kenyeres Zoltán professzor.

2005 szeptemberétől a Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék oktatója.

A szépírással komolyabban 1988 óta foglalkozik. Pár Élet, majd Barbados Emlékkönyv címmel szépirodalmi és grafikai antológiákat szerkeszt 1988-ban és 1989-ben; novellákat ír az egykori Nappali Házba, a Vigilia munkatársa 1989 és 2004 között.

2002-ben a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Móricz Zsigmond-ösztöndíját nyeri el. 2003 őszén a Krakkói Jagello Egyetem, 2006 őszén a Jyväskyläi Egyetem vendégtanára.

Külügyi nyelvi szakmai anyaggal bővített felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik angolból, s középfokú nyelvvizsgával oroszból.

Fontosabb munkái

Kötetek

A fiatal Osvát Ernő. Bp., Argumentum, 2009.
A Víziváros titkos élete. Bp., Eötvös Collegium, 1992, 68. (novelláskötet)

Tanulmányok

Gyulai és Osvát. = Nyugat népe. Tanulmányok a Nyugatról és koráról. Szerk. Angyalosi Gergely et al. Bp., PIM, 2009, 139-162.
"Voltunk már királyok Bergengóciában". Osvát Ernő, Babits Mihály és Kassák Lajos 1918-19-ben. = Közelítések... Babits Mihály életművéről születésének 125. évfordulóján. Szerk. Nédli Balázs et al. Szombathely, Savaria University Press, 2008, 369-382.
„Egy phalanx”? Az 1890-es évek irodalompolitikai küzdelmeiről új megközelítésben, Irodalomtörténeti Közlemények, 2008, 3. sz., 287-305.; illetve „nem sűlyed az emberiség!” Album amicorum Szörényi László LX születésnapjára
„Rajongj érte, vagy szidd le a sárga földig – jámbor embertársam -, az nekem mindegy”. Az Új versek fogadtatásáról, Iskolakultúra, 2006, 7-8. sz., 54-62.
„Az úri hölgy”. Batthyány Ella és a Nyugat folyóirat kapcsolatáról = Genesia. Tanulmányok Bollók János emlékére, szerk. Horváth László et al., Bp., Typotex, 2004, 549-560.
Arról, aki valóban ismeretlen. Az emigráns Ignotus útja, Vigilia, 2003, 9. sz., 687-692.
A „kígyóember” levelei. Ignotus nyelvszemlélete az 1890-es években = Tanulmányok a Filológiai Intézet Tudományos Műhelyéből, szerk. Balaskó Mária, Szombathely, 2003, Berzsenyi Dániel Főiskola, 161-174.
Egy közjáték tanulságai: Ignotus és a Szerda, Modern Filológiai Közlemények, 2002, 2. sz., 100-121.
A Slemíl keservei. Ignotus indulása = Pillanatkép a hazai irodalomtudományról, szerk. Kenyeres Zoltán és Gintli Tibor, Bp., Anonymus, 2002, 108-115.
Párhuzamos életrajzok, Vigilia, 1998, 1. sz., 69-72.


Novellák, esszék, kritikák

Rubin Szilárd: Csirkejáték. Kortárs, 2011, 9. szám, 124-127.
Pontos történet. Polcz Alaine: Karácsonyi utazás; Egész lényeddel. Kortárs, 2011, 3. sz., 66-68.
Tömörkény István válogatott novellái. Kortárs, 2010, 11. sz., 118-120.
Tatay Sándor: Ház a sziklák alatt. Kortárs, 2011, 1. sz., 119-121.
„Csak sötétség jut a fél világnak”, Kortárs, 2007, 9. sz.
Ljudmila Ulickaja: Kukockij esetei. Vigilia, 2004, 8. sz., 638-639.
A szerda déli rövid adás, Vigilia, 2004, 6. sz., 453-462.
Vázlatok „A költők élete” című sorozatból, I-II., Vigilia, 2001, 11. sz., 873-878., ill. 2002, 4. sz., 297-303.
Pánik. Amikor a tanárok is…, Vigilia, 2000, 7. sz., 524-525.
Lidércnovella, Vigilia, 1996, 6. sz., 460-463.
Nelli néni és Gyurka bácsi = „Tagjai vagyunk egymásnak”. A Tarzuszi szavaival köszöntik a hetvenéves Mészöly Miklóst barátai, Bp., Szépirodalmi-Európa Alapítvány, 1992, 229-231.
Augusz püspök virágoskertje, Nappali Ház, 1991, 4. sz., 40-44.
Délsziget. Ottlik Géza emlékezete, Vigilia, 1990, 12. sz., 946.
A Freud-pályaudvar, Vigilia, 1990, 9. sz., 670-675., ill. Körkép, Bp., 1992, 161-171.
Egy irodalmi leporelló, Vigilia, 1990, 7. sz., 514-517.
Az etalonok, Vigilia, 1989, 7. sz., 526-528.
A kék teknőcök álma, Nappali Ház, 1989, 1. sz., 86-87.