ÓRÁK

2014/2015 őszi félév

Temtikák, olvasmánylisták oktatók szerint:

Bárdos László

BMA-IROD-510 Interpretáció, szöveg, irodalom
MAGD-IR-121 A magyar irodalomtudomány történeti és elméleti hagyományai európai kontextusban
MAGD-IR 322; MRN-672 A XX. század második harmadának magyar irodalma

 

Fráter Zoltán

BBN-MIR-231.10 Álom és vízió a századelőn
BBN-MIR-232.5 Csáth-Krúdy-Márai-Móricz
BMA-MAGD-IR-323 A XX. század magyar irodalma. Befogadás- és kritikatörténet, kánonképződés (1928-1948)
BBN-KRE-131 Dramaturgia és forgatókönyvírás
BBN-KRE-113 Stílusgyakorlat 3.

 

Gintli Tibor

   
   
   
   
   

 

 

Kenyeres Zoltán

   

 

Kosztolánczy Tibor

BBN-MIR11-111; OT-MAGY-211 Irodalmi proszeminárium
BBN-MIR-232; BBN-MAM-232 Magyar próza 1970 után
BBN-MIR-11-204; MIR-304 Angol és amerikai irodalom
BBN-IRO-220 Poétika és retorika
BBN-MIR11-233 Kortárs magyar irodalom

 

Lénárt Tamás

BBN-MIR11-243.11 Irodalom és vizuális kultúra
BBN-MIR11-233 Kortárs magyar irodalom / A prózafordulat után
BBN-MIR-232.6 Prózapoétikák a magyar modernségben
TANM-MAG-108 Irodalmi művek elemzése 1.

 

N. Pál József

MIR-11-316; MIR-314; MAM-402 Irodalmi szakszeminárium – Magyar irodalom a politika szorításában 1945­1963
MIR-11-233; MIR-233 Kortárs magyar irodalom, Líra és próza a magyar irodalom utóbbi évtizedeiben
MIR-232; MAM-232 Modern magyar irodalom szeminárium
MIR-11-111 Irodalmi proszeminárium
SZK-11-211 Nyomtatott és elektronikus sajtó – Irodalmi folyóiratok a magyar irodalom történetében

 

Rónay László

BBN-MIR-232 A XX. századi magyar próza és líra kiemelkedő alkotói

 

Scheibner Tamás

   
   
   
   
   
   
   

 

Schein Gábor

   
   
   

 

Tarján Tamás

MAGD-IR-332 A XX. század magyar irodalma. Műfaji, prozódiai, poétikai, narratológiai kérdések — előadás (1948-1975)
BMA-MAGD-IR-341.2 Poétikatörténet 1975 után