ÓRÁK

2010/2011 őszi félév

Temtikák, olvasmánylisták oktatók szerint:

Bárdos László

  Bibliai nőalakok a XX. századi magyar irodalomban
  Kreatív írás
  Életrajz
  Ignotus, az elmélkedő kritikus
  Az irodalomtudomány hagyományai (A magyar irodalomértés a kezdetektől 1945-ig)

 

Cs. Varga István

BBN-MIR-314 Szakrális költészet – Adytól Pilinszkyig
BBN-MIR-314 Irodalmi patográfiák a XX. század magyar irodalmában   
BBN-MIR-304 Népi irodalom 1920-1956
BBN-MIR-313 Németh László életműve

 

Fráter Zoltán

MRN-671 Előadás a 20. sz. első harmadának magyar irodalmából
MRN-681 Szeminárium a 20. sz. első harmadának magyar irodalmából
MAGD-IR-323 A 20. sz. magyar irodalma. Befogadás- és kritikatörténet, kánonképződés (1928-1948)
BBN-MIR-314 Pályakezdő alkotók bírálata

 

Gintli Tibor

MAGD-IR-312 Előadás a 20. század első harmadának magyar irodalmából
BBN-MIR-232 Kortárs próza
BBN-MIR-304 A 20. század első felének novellisztikája
BBN-MIR-314 Lírai nyelvváltozatok a 20. század első felének magyar irodalmában
MRN-682 Szeminárium a 20. század második harmadának irodalmából

 

Kenyeres Zoltán

  „Három költő” Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső

 

Kosztolánczy Tibor

MRN-672 Magyar irodalom előadás a 20. század második harmadából
  Költők, versek, verstan
MRN-683 Magyar irodalom a hetvenes évektől
BBN-MIR-111 Irodalmi proszeminárium

 

Lénárt Tamás

BBN-MIR-313/d Fotó és szöveg
BBN-MIR-232/j Mészöly-olvasás
BBN-MIR-111/c Irodalmi proszeminárium
MRN-683/d Modern magyar irodalom 3. Prózafordulat

 

Lengyel Imre Zsolt

  Elméleti szövegek olvasása

 

N. Pál József

BBN-MIR-232 Líra és próza 1905-1945
BBN-MIR-304 Adytól József Attiláig
BBN-MIR-304 Líra és próza 1945-1970
BBN-MIR 232 Irodalom és politika 1945 után
SZK-105 Napilapok, hetilapok, folyóiratok
BBN-MIR-311 Ady Endre
MRN-673 Előadás a huszadik század harmadik harmadának magyar irodalmából

 

Rónay László

BBN-MIR-232 Az Újhold. Pilinszky János költészete

 

Scheibner Tamás

  Szépirodalom, emlékezet, történelem: az utóbbi évtizedek magyar irodalmából
  Groteszk és abszurd a kelet-közép-európai irodalomban
  Kultúraelmélet, kultúrpolitika: Európa és a kultúra eszméje
  Kiadói szerkesztés
  Történeti szemlélet az irodalomtudományban: módszertani ajánlatok
  Irodalmi proszeminárium

 

Schein Gábor

MAGD-IR-332 A 20. század magyar irodalma. Műfaji, prozódiai, poétikai, narratológiai kérdések - előadás (1948-1975)
BBN-MIR-232 Füst Milán prózája
BBN-MIR-233 Kortárs magyar irodalom

 

Somogyi Katalin

MRN-681b A magyar holokauszt női története

 

Tarján Tamás

MRN-682 Szeminárium a 20. sz. második harmadának magyar irodalmából
MAGD-IR-341  A magyar irodalom története 1975 után. Poétikatörténet
BBN-MIR-232 Modern magyar irodalom - Írónemzedékek Erdélyben (Kányádi Sándor, Szilágyi Domokos, Bodor Ádám, Szőcs Géza, Kovács András Ferenc, Orbán János Dénes)
BBN-MIR-232 Modern magyar irodalom - Az „új paródia”
BBN-MIR-233 Kortárs magyar irodalom (előadás)
BBN-MIR-313 Modern magyar irodalom - Írónemzedékek Erdélyben (Kányádi Sándor, Szilágyi Domokos, Bodor Ádám, Szőcs Géza, Kovács András Ferenc, Orbán János Dénes)

 

Tverdota György

  Tverdota György órái