ÓRÁK

2013/2014 tavaszi félév

Temtikák, olvasmánylisták oktatók szerint:

Bárdos László

BMA-IROD-420 Műfajtörténeti és elméleti szakszövegolvasás
MAGD-IR-122 A magyar irodalomtudomány történeti és elméleti hagyományai európai kontextusban
MAGD-IR-321 A XX. század magyar irodalma (1928-1948)
MAGD-IR-334 A XX. század magyar irodalma (1948-1975)
MIR-232; MAM-232 Déry Tibor és kortársai

 

Bartal Mária

BBN-MIR11-233 A test reprezentációi a kortárs magyar irodalomban
BBN-MIR11-243 Elméleti szövegek alkalmazása az interpretációban
MIR-232; MAM-232 Mitikus beszédmódok, emlékezés és vizualitás a 20. század második felének magyar lírájában
BBN-MIR-303 Elméleti szövegek alkalmazása az interpretációban
BBN-MIR-313; BBN-MIR-315 Weöres Sándor költészetének irányai és a korabeli magyar líra poétikai kérdései
TANM-MAG 110 Befogadói stratégiák, motiváció és kreativitás a középiskolában (20. századi szövegek olvasása)
TANM-MAG 110 Interpretációs gyakorlatok, elméleti alapfogalmak és műfajok bemutatása a középiskolában

 

Fráter Zoltán

MAGD­IR­311 A XX. sz. elejének magyar irodalma (1890­1927) Szövegolvasás, szövegértelmezések
MIR­11­233 Kortárs magyar irodalom – A magyar kánon
MIR­231 Modern magyar irodalom – A nagy nemzedék költészete
BBN­KRE­114 Stílusgyakorlat 4.
   

 

Gintli Tibor

   
   
   
   
   

 

 

Kenyeres Zoltán

MAGD­IR­313 A XX. század elejének magyar irodalma (1890—1927)

 

Kosztolánczy Tibor

IRO­202 Az irodalom és a kultúra szövegei. A Beatles hatása és öröksége
MAGD­IR­342 A magyar irodalom története 1975 után. Szövegolvasás, szövegelemzés
BBN-MIR-232; BBN-MAM-232 Magyar próza 1970 után
BBN­MIR­310 Progresszív, alternatív, populáris: amerikai és angol irodalom és zene (1930—1990)
KRE-112 Stílusgyakorlat 2.
KRE-132 Kritika­ és esszéírás

 

Lénárt Tamás

MIR11­233 Nádas­olvasás
MIR11­243 Fotó és szöveg
MIR11­316 Mészöly­olvasás
MIR­303 Fotó és szöveg
MIR­314; MAM­402 Mészöly­olvasás
TANM­MAG­110 Prózaolvasás a középiskolában

 

N. Pál József

MAGD­IR­311 A XX. század elejének magyar irodalma (1890­1927)
MAGD­IR­334 A XX. század magyar irodalma (1948­1975)
MIR 11­233 Kortárs magyar irodalom, Líra és próza a magyar irodalom utóbbi évtizedeiben
MIR­233 Kortárs magyar irodalom, Tendenciák az utóbbi évtizedek magyar irodalmában
  Mai magyar művelődés
TANM­MAG­109 Irodalmi művek elemzése 2.

 

Nemeskéri Luca

   

 

Rónay László

BBN­MIR­232; BBN­MAM­232 A XX. századi magyar költészet fő irányai. Ady Endre, Kosztolányi Dezső, Szabó Lőrinc, József Attila

 

Scheibner Tamás

MAGD-IR-321 History, Memory and Identity in the Modern Hungarian Literary Canon
MIR-232, MAM-232 Szocreál és avantgárd
MIR-232 Twentieth-Century Hungarian Literature and Culture

 

Schein Gábor

   
   
   

 

dr. Molnár Szilvia

MIR-232 A párizsi Magyar Műhely irodalmi kapcsolatai külföldön és itthon

 

Szűcs Terézia

   

 

Tarján Tamás

MAGD­IR­343 A magyar irodalom története 1975 után

 

Tverdota György