ÓRÁK

2013/2014 őszi félév

Temtikák, olvasmánylisták oktatók szerint:

Bárdos László

BMA-IROD-510 Interpretáció, szöveg, irodalom - Kritika a Nyugatban és a Napkeletben
BBN-MIR-233 Kortárs magyar irodalom
MAGD-IR-322; MRN-672. A XX. század magyar irodalma. Műfaji, prozódiai, poétikai, narratológiai kérdések/ Előadás a XX. század második harmadának magyar irodalmából

 

Cs. Varga István

   
   
   
   
   
   
   

 

Fráter Zoltán

   
   
   
   
   

 

Gintli Tibor

   
   
   
   
   

 

 

Kenyeres Zoltán

   

 

Kosztolánczy Tibor

   
   
   
   
   
   
   

 

Lénárt Tamás

   
   
   

 

N. Pál József

   
   
   
   
   
   

 

Nemeskéri Luca

   

 

Rónay László

   
   

 

Scheibner Tamás

   
   
   
   
   
   
   

 

Schein Gábor

   
   
   

 

Szűcs Terézia

   

 

Tarján Tamás

   
   
   
   
   

 

Tverdota György