ÓRÁK

2011/2012 tavaszi félév

Temtikák, olvasmánylisták oktatók szerint:

Bárdos László

  Kreatív írás
  Mai magyar művelődés
BBN-MIR-231 A magyar irodalom mint „regényhős”
   
   

 

Cs. Varga István

MAGD-IR-125 Kritika- és tanulmányírás
MIR-232; MAM-232 Lyrica sacra
MIR-304 Szabó Lőrinc, Sinka István, Dsida Jenő költészete
MIR-311; MAM-401 Tamási, Németh, Kodolányi prózája
MIR-312; MAM-411 Irodalmi patográfiák Adytól József Attiláig
MIR-312; MAM-411 Szakrális költészet Adytól Pilinszkyig
MIR-314 XX. századi papköltők: Sík Sándor, Mécs László...

 

Fráter Zoltán

BBN-MIR-313.3/b Írói tehetséggondozás
BBN-MIR-232/b Kosztolányi-Karinthy-Móricz
MAGD-IR-311/b A XX. sz. elejének magyar irodalma (1890-1927) Szövegolvasás, szövegértelmezések
BBN-MIR-313.3/c Versmondás, verselemzés Kosztolányitól napjainkig
BBN-SZK-403/a Kiadói szerkesztés II.

 

Gintli Tibor

   
   
   
   
   

 

 

Kenyeres Zoltán

BBN-MIR-231 Bevezetés a modern magyar irodalom és kultúra kialakulásának történetébe (Kb. 1890/96—1935/37.)

 

Kosztolánczy Tibor

BBN-MIR-232., BBN-MAM-232 Magyar próza 1970 után
BBN-MIR-310 A Nyugat-hagyomány a 20. századi magyar irodalomban
BBN-IRO-230 Vizualitás és irodalom
BBN-MIR-313; BBN-MIR-402 Angol és amerikai irodalom (1945—1990)
BBN-MIR-304 Magyar irodalom a két világháború között (1920—1940)
BBN-MIR-302 Művészet és hatalom Magyarországon (1948-1980)

 

Lénárt Tamás

   
   
   

 

N. Pál József

TANM-MAG-109 Irodalmi művek elemzése (próza)
BBN-MIR-304 Irodalmi szeminárium. Irodalom és forradalom 1956-ban
BBN-MIR-302 Kötelezően választható irodalmi előadás. Ady Endre
BBN-MIR-314 Kötelezően választható irodalmi szakszeminárium. Adytól József Attiláig
BBN-MIR-313; MAM-402 Kötelezően választható irodalmi szakszeminárium. Líra és próza 1905-1945
BBN-MIR-232; MAM-232 Modern magyar irodalom. Líra és próza 1945-1970

 

Nemeskéri Luca

BBN-MIR-304.3/f Kortárs esszé és próza

 

Rónay László

BBN-MIR-313, BBN-MAM-402 A XX. századi magyar költészet fő irányai. Ady Endre, Kosztolányi Dezső, Szabó Lőrinc, Illyés Gyula
BBN-MIR-314 A XX. századi magyar próza fő irányai. Móricz, Krúdy, Ottlik, Mándy

 

Scheibner Tamás

   
   
   
   
   
   
   

 

Schein Gábor

   
   
   

 

Tarján Tamás

MAGD-IR-311; MRN-681 Szatíra, irónia, humor a Nyugat első nemzedékének íróinál
MAGD-IR-342; MRN-673 A magyar irodalom története 1975 után
BBN-MIR-233 Kortárs magyar irodalom
BBN-MIR-310 Szerzői nevek (irodalmi speciális kollégium)
BBN-MIR-314 Magyar irodalom 1960-1980

 

Tverdota György