ÓRÁK

2011/2012 tavaszi félév

Temtikák, olvasmánylisták oktatók szerint:

Bárdos László

BMA-IROD-510; BMA-MAGD-IR-121/b A magyar irodalomtudomány történeti és elméleti hagyományai európai kontextusban
BBN-MAM-411.3; BBN-MIR-312.3 Magyar drámatípusok
BBN-MAM-401.3; BBN-MIR-311.3 Nőköltők

 

Cs. Varga István

   
   
   
   
   
   
   

 

Fráter Zoltán

   
   
   
   
   

 

Gintli Tibor

   
   
   
   
   

 

 

Kenyeres Zoltán

   

 

Kosztolánczy Tibor

BBN-MIR11-111 Irodalmi proszeminárium (első éves magyar szakosoknak)
BBN-MIR11-111/EC Irodalmi proszeminárium (első éves, Eötvös collegista magyar szakosoknak)
BBV-200.33/EC Írásmódszertan, szövegelemzés (első és másodéves nem magyar szakos Eötvös collegistáknak)
BBN-MIR-310 Progresszív, alternatív, populáris: amerikai és angol irodalom és zene (1945--1990)
BBN-MIR11-204 Angol és amerikai irodalom 1945 után
BBN-MIR-232; BBN-MAM-232 Magyar próza 1970 után
BBN-IRO-220/a Poétika és retorika

 

Lénárt Tamás

   
   
   

 

N. Pál József

SZK 11-211 Nyomtatott és elektronikus sajtó. Folyóiratok a XX. század első felében
BBN-MIR-233 Kortárs magyar irodalom
BBN-MIR-304 Kötelezően választható irodalmi szeminárium. Líra és próza 1905-1945
BBN-MIR-232; MAM-232 Modern magyar irodalom szeminárium
BBN-MIR 11-111 Irodalmi proszeminárium
MAGD-IR-341 A magyar irodalom története 1975 után

 

Nemeskéri Luca

   

 

Rónay László

BBN-MIR11-315.; BBN-MIR-313 A XX. századi magyar próza és líra kiemelkedő alkotói
   

 

Scheibner Tamás

   
   
   
   
   
   
   

 

Schein Gábor

   
   
   

 

Szűcs Terézia

MR-232 A Holokauszt magyar irodalma - Pilinszky János, Kertész Imre, Nádas Péter, Márton László, Borbély Szilárd

 

Tarján Tamás

   
   
   
   
   

 

Tverdota György