ÓRÁK

2010/2011 tavaszi félév

Temtikák, olvasmánylisták oktatók szerint:

Bárdos László

MRN-681/a Szeminárium a XX. század első harmadának magyar irodalmából
MAGD-IR-311 A XX. század elejének magyar irodalma (1890–1927)
MAGD-IR-334 A XX. század magyar irodalma (1948–1975)
MIR-231 Költészeti pályák (1890–1945)
BMA-IROD-420/a Műfajtörténeti és -elméleti szakszövegolvasás (Drámairodalom)

 

Cs. Varga István

MAGD-IR-125 Kritika és tanulmányírás
MRN-671 / MAGD-IR-312 A XX. század elejének magyar irodalma (1890-1927)
MIR-303 Vers és szenvedéstörténet – Adytól Pilinszkyig
MIR-311 A regény-, dráma és esszéíró Németh László
MIR-313 Népi írók prózája

 

Fráter Zoltán

MAGD-IR-311 A XX. sz. elejének magyar irodalma (1890-1927) Szövegolvasás, szövegértelmezések
MIR-303/b Novellatípusok a modernségben
MIR-314/b Kosztolányi, Csáth, Freud
MAM-402/b Irodalom és kabaré 1929-1943. Kötelezően választandó szakszeminárium
MIR-313 Pályakezdő alkotók, tehetségkutatás

 

Gintli Tibor

   
   
   
   
   

 

Kenyeres Zoltán

MIR-231/a Bevezetés a modern magyar irodalom és kultúra kialakulásának történetébe

 

Klapcsik Sándor

Tér, város, popkultúra

 

Kosztolánczy Tibor

MIR-303 Költők, versek, verstan
MIR-303 Populáris kultúra Magyarországon (1962-1989)
MRN-683 Magyar irodalom a hetvenes évektől
MIR-312.3/b Progresszív, kommersz, alternatív
BBN-IRO-212/b Verstan
BBN-MAM-402.3 Az 1970-es, 1980-as évek irodalma
BBN-MAM-401.3 A Nyugat folyóirat története

 

Lénárt Tamás

   
   
   
   

 

Lengyel Imre Zsolt

MIR-313 Modern regények - etikus olvasás
MIR-314 Kortárs próza, kortárs kritika
MIR-312 Móricz Zsigmond, harmincas évek
MAM-411 Mai regények

 

N. Pál József

MIR-303/f A Nyugat első és második nemzedéke
MIR-311/b Ady Endre
MIR-312/a Magyar irodalom az 1950-es 1960-as években
MIR-314/a Irodalom és forradalom - 1956
MRN-673 Előadás a huszadik század harmadik harmadának magyar irodalmából
MAM-402 A magyar századközép irodalma
TANM-MAG-109 Irodalmi művek elemzése

 

Rónay László

MIR-314 Weöres Sándor

 

Scheibner Tamás

TANM-MAG-110/b Az élő irodalom a középiskolában
MRN-842/b Szakszeminárium az irodalomtanítás köréből
BMA-MAGD-IR-321/b; BMVD-053/a Twentieth-Century Hungarian Literature and Culture
BBN-MIR-303.3/g; BBV-050/a Twentieth-Century Hungarian Literature and Culture
BBN-CUL-222/b Groteszk és abszurd a kelet- és közép-európai irodalomban
BBN-SZK-206/b Mai magyar művészet (irodalom, színház)
BBN-SZK-404 Mai művészet II. (zene-, tánc-, képzőművészet)
BBN-SZK-403/a Kiadói szerkesztés II.
BBN-SZK-403/b Kiadói szerkesztés II.

 

 

Schein Gábor

   
   
   

 

Somogyi Katalin

   

 

Tarján Tamás

   
   
   
   
   
   

 

Tverdota György