ÓRÁK

2009/2010 tavaszi félév

A Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék tervezett órarendje.

Temtikák, olvasmánylisták oktatók szerint:

Bárdos László

  Nemes Nagy Ágnes
BBN-MIR-231/c A XIX. század nagy magyar költői a klasszikus modernség horizontján (értelmezések, állásfoglalások, viták)
BBN-MIR-311.4/b Irodalomtörténet-írás mint mesélés: életrajzi regények nagy írókról
BBN-MIR-312.3/b Odüsszeia-emlékek a XX. századi magyar irodalomban
MRN-682/d A Nyugat „harmadik nemzedékének” néhány költője.
Hajnal Anna, Jékely Zoltán, Károlyi Amy, Rónay György és Vas István költészete

 

Cs. Varga István

BBN-MIR-314 Írók, költők patográfiái Adytól József Attiláig
  Németh László életműve (Esszék)

 

Cserhalmi Zsuzsanna

BBN-MIR-313 Iskola és irodalom
BBN-MAM-402 Iskola és irodalom
  Az irodalomtanítás elmélete
  Az irodalomtanítás gyakorlata
  Irodalmi művek elemzése

 

Cserhalmi Zsuzsanna és Fráter Zoltán

BBN-SZKA-206/b Mai magyar művészet (irodalom, színház)
BBN-SZK-404 Mai művészet II. (zene- tánc- képzőművészet)


Fráter Zoltán

BMA-MAGD-IR-125/b Kritika és tanulmányírás
MIR-303.3/a Szomory, Krúdy, Márai
MIR-313.3/c Karinthy, a költő

 

Gintli Tibor

BBN-MIR-302.3/a A prózapoétika megújítása. Krúdy, Kosztolányi és Füst Milán prózája
BBN-MIR-303.3/b Műértelmezések a Nyugat irodalmából
BBN-MIR-313.3/d A 20. század középső harmadának prózája
BBN-MIR-314.3/c Kortárs epika
BMA-MAGD.IR-311 Prózai és lírai nyelvváltozatok a 20. század első harmadának magyar irodalmában
MRN-902/k Irodalmi szakdolgozati szeminárium

 

Kenyeres Zoltán

BBN-MIR-231 Bevezetés a modern magyar irodalom és kultúra kialakulásának történetébe

 

Kosztolánczy Tibor

BBN-MIR-232 Magyar irodalom 1948-1989
BBN-MIR-302 Magyar irodalom 1920—1940
BBN-MIR-303 Ady és kortársai
BBN-MIR-303 Populáris kultúra Magyarországon (1962-1989)
BBN-MIR-314 Művészet és hatalom Magyarországon (1948-1989)
MRN-681/c Modern magyar irodalom 1. 

 

Lénárt Tamás

BBN-MAM-402.3/c Fotó és szöveg
BBN-MIR-314.3/h Mészöly Miklós és az elbeszélés nehézségei
MRN-602/b Irodalomelmélet és médiatudományok
MRN-683/d Modern magyar irodalom 3. Prózafordulat

 

Molnár Tamás

BBN-MIR-303 A Nyugat modernsége (1908–1918)

 

Rónay László

BBN-MIR-314 Márai Sándor

 

Scheibner Tamás

BBN-MIR-232/b Szépirodalom, emlékezet, történelem: az utóbbi évtizedek magyar irodalmából
BBN-MIR-303.3/i Bodor Ádám művei és feldolgozásai

 

Schein Gábor

BMA-MAGD-IR-313 Befogadástörténet, kánonképződés. Modern magyar irodalom, 1890-1927 
MRN-672 Modern magyar irodalom 2.

 

Szilágyi Zsófia

MRN-681b Móricz Zsigmond életének és műveinek újraolvasása

 

Tarján Tamás

BBN-MAM-402 Az irodalmi paródia
BBN-MIR-231 Költői utak és ars poeticák a századközépen (Weöres Sándor, Pilinszky János, Nagy László, Juhász Ferenc)
BBN-MIR-233 Kortárs magyar irodalom (1968-2000/2010)
BBN-MIR-313 Az irodalmi paródia
BBN-MIR-314 Szerzők és szerzői nevek
BBV-053 Szerzők és szerzői nevek
MRN-673 Modern magyar irodalom a XX. század harmadik harmadában
MRN-683 A XX. század harmadik harmadának magyar irodalmából (szeminárium)

 

Tverdota György

MRN-671 A magyar irodalmi modernség
MRN-682/a Modern magyar irodalom szeminárium a XX. század második harmadából
MSD-321 Modern magyar irodalom szeminárium a XX. század második harmadából