„a multat be kell vallani”

nemzetközi konferencia

program:

2011. január 27.
csütörtök délelőtt
9 óra 30

Elnök: Tverdota György

Gyáni Gábor: Népi írói és szociográfusi tapasztalat és társadalomkép összefüggései
Schein Gábor: A magyar képzőművészet historizációjának két változata az 1920-as évek első felében (Fülep Lajos: Magyar művészet, Kállai Ernő: Új magyar piktúra)

szünet

Lengyel Imre Zsolt: Egy polgár vallomásai: vidékiség, kozmopolitizmus, otthonosság
Panyi Szabolcs: Hatvany Lajos és a bécsi emigráció
Mihály Eszter: Last minute utazás Gyömrői Edittel

vita

2011. január 27.
csütörtök délután
14 óra

Elnök: Gyáni Gábor

Tverdota György: Egy urbánus és egy népi magyar Romániában (Németh Andor és Németh László képe a harmincas évek Romániájáról)
Bíró Béla: A narrátor autonómiája. (A nacionalista elfogultságokkal szembeni ironikus távolságtartás, illetve a mise en abyme egy sajátos változatának narratív funkciója Liviu Rebreanu Ion című regényében)
Bányai Éva: Térképzetek és határidentitások a kortárs magyar prózában (A 20. századi határmódosulások következményeinek reflexiói)

szünet

Péterfy Sarolt: “Életem legnagyobb gyönyörűsége: Itália” – Jékely Zoltán olaszországi utazásai a ‘30-as és a ’40-es években
Németh Nikolett: „Ez a világ: siralomvölgy” - Polgárság és értelmiség( Kosztolányinál) Sárszegen Trianon után

vita

2011. január 28.
péntek délelőtt
9 óra 30

Elnök: Szilágyi Zsófia

Benyovszky Krisztián: Közép-európai kozmopolita szakácskönyv. Ignotus: Emma asszony Szakácskönyve
Ville Häkkinen: The Portrayal of Hungary and its Neighbours in Mika Waltari´s Yksinäisen miehen juna - Some Comparisons
Molnár Tamás: Egy hun Blitvániában - Sinkó Ervin Krleža-értelmezése

szünet

Lőrincz Noémi: A két világháború közötti cseh szellemi irányzatok és hatásuk Magyarországon
Bene Adrián: A viszonylagosság paradigmája a 20. századi cseh prózában

vita

2011. január 28.
péntek délután
14 óra

Elnök: Gintli Tibor

Szilágyi Zsófia: „Mint egy modern Julianus barát” (Móricz útjai "Szlovenszkóban" és "Ruszinszkóban" 1926 és 1930 között)
Bárczi Zsófia: A hollét bizonytalansága. Határ- és identitáskérdések a húszas-harmincas évek szlovenszkói prózájában
Tölgyesi Beatrix: Egy litván turista kalandjai a két világháború közötti Magyarországon és környékén (Jurgis Savickis: Utazások)

szünet

Fenyvesi Kristóf: "A Dél betörése": Kerényi Károly és a Sziget topológiája
Jablonczay Timea: Szenes Erzsi prózája a két világháború között

vita

 

2011. január 29.
szombat délelőtt
9 óra 30

Elnök: Schein Gábor

Beatrice Töttössy: Maurizio Ceccarelli: Puccini és Budapest. Kapcsolattörténet kultúraközi perspektívából (irodalom-informatikai módszerrel)
Harkai Vass Éva: Határokon belül és kívül (Szenteleky Kornéltól Juhász Erzsébet Szenteleky-regényéig)

szünet

Patócs László: A kulturális érintkezés mintái Szenteleky Kornél levelezésében
Mann Jolán: „A Duna-konföderáció eszméje az ő lelkében is él" - Miroslav Krleža és Jászi Oszkár kapcsolata

vita

Zárszó

A konferencia helyszíne: Petőfi Irodalmi Múzeum 1051 Budapest Károlyi u. 16. I. emelet Vörös terem